TwitterKliniek
de ongekende mogelijkheden van digital marketing & social media

De TwitterKliniek heeft als doelstelling kleine en grote organisaties te helpen wegwijs te worden in de wereld van Digital Marketing & Social Media.

Strategie, Workshops, Social Media Training, Webcare, Inspiratiesessies, Begeleiding, Community Management, SEO, Opzetten en inrichten Google Analytics & Analytics Dashboards, Digital Marketing en tijdelijke invulling van marketing & social media functies.

Uw vrijwilligers, zitten ze bij u alle 400+ ook nog in een kaartenbak?

Hoe belangrijk zijn uw vrijwilligers? 

Bij veel zorginstellingen en ziekenhuizen zien wij dat de NAW-gegevens van de vele vrijwilligers (waar veel van afhangt) bijgehouden worden in een kaartenbak en in sommige gevallen in een mooi Excel-sheetje. Alles wordt keurig bijgehouden door 1 of meer vrijwilligerscoördinatoren die er een dagtaak aan hebben.
Vrijwilligers beschikken in de meeste gevallen niet over een ‘zakelijke’ email en hebben ook geen toegang tot het intranet.
Het verloop is groot en het kost veel manuren, geld en kunst en vliegwerk om ‘alles draaiende’ te houden en dan hebben we het nog niet over extra (ingelaste) activiteiten waar de aanwezigheid van vrijwilligers van cruciaal belang is.

De zorg kan niet zonder vrijwilligers
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met vele vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren komt naar voren dat vrijwilligers enerzijds veel met elkaar delen, anderzijds elkaar moeilijk kunnen vinden.
Bovendien is er verloop, is de gemiddelde leeftijd hoog en is er weinig cohesie. Veel beschikbare kennis wordt niet gedeeld. Het vergroten van de betrokkenheid door middel van social media is wenselijk. Bovendien wordt een nieuwe generatie vrijwilligers nu eenmaal op een andere, moderner, manier betrokken en bereikt.

Faciliteer de kennisuitwisseling tussen vrijwilligers en hun omgeving
Via social media (Facebook, Twitter, Yammer) zijn er tal van effectieve, efficiente en kostenbesparende mogelijkheden om een (besloten) community in te richten voor en door vrijwilligers, gecoordineerd door slechts 1 vrijwilligerscoördinator. Sleutelwoorden hierbij zijn: samenhang, verbinding, loyaliteit, kennis, vragen, delen. Maar ook hele simpele dagelijkse dingen als verjaardagen, kaartjes sturen, lotgenotencontact of andere vragen over ondersteuning. Op die manier voeden en helpen zij elkaar. Bovendien kan elke zorgorganisatie social media actief inzetten voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Naast een veel grotere betrokkenheid, kennisuitwisseling en het gevoel er echt bij te horen krijg je als zorginstelling beter inzicht in wat vrijwillgers drijft.

Naast een efficientieslag door de inzet van nieuwe media hebben diverse zorginstellingen met hun vrijwilligerscommunity hun waarde bewezen. Vrijwilligers weten elkaar makkelijker te vinden en voelen zich nadrukkelijker betrokken bij de organisatie. Zij delen ook hun trots en een aanzienlijk deel van de nieuwe vrijwilligers wordt via dit kanaal geworven.

De vrijwilligerscommunity online én offline zou een vanzelfsprekend deel van de dagelijkse praktijk van elk ziekenhuis of zorginstelling moeten zijn! 

 

De TwitterKliniek heeft als doelstelling ziekenhuizen, medici en medisch personeel te helpen wegwijs te worden in de wereld van social media en kent de zorg door en door en begrijpt ook wat er bij een wezenlijke verandering komt kijken. En natuurlijk is onze kennis van social media zeer uitgebreid en up to date.

Van strategie tot uitvoering! 

TwitterKliniek
info@twitterkliniek.nl
@tweetkliniek

Renate Wijma 

06-46078487