TwitterKliniek
de ongekende mogelijkheden van digital marketing & social media

De TwitterKliniek heeft als doelstelling kleine en grote organisaties te helpen wegwijs te worden in de wereld van Digital Marketing & Social Media.

Strategie, Workshops, Social Media Training, Webcare, Inspiratiesessies, Begeleiding, Community Management, SEO, Opzetten en inrichten Google Analytics & Analytics Dashboards, Digital Marketing en tijdelijke invulling van marketing & social media functies.

Kwartiermaker Kennismanagement KvK Utrecht

Deze uitvraag betreft een nadere uitvraag vanuit de marktplaats inhuur KvK voor een Kwartiermaker Kennismanagement. 

Waar ga je werken?
De Kamer van Koophandel opereert vanuit de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ondernemers die snel toegang tot de juiste informatie verlangt, die sector- en grensoverschrijdend zakendoet en volop participeert in (online) netwerken.
Wij zijn een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. Hiermee helpen we ondernemers succesvol hun bedrijf te starten, diensten en producten te innoveren en hun groeiambities waar te maken in binnen- en buitenland. Deze ambitie willen wij ook intern uitstralen.
Kennis is een productiefactor voor de KvK.  De implementatie van een gedragen kennismanagement proces is noodzakelijk  om te zorgen dat benodigde kennis en ervaring, om de KvK strategie te realiseren, ook op tijd beschikbaar is in de organisatie.  In de juiste omvang en verspreiding en op de meest optimale manier gefaciliteerd door mensen, processen en structuren.

Wat ga je doen?

 • Je ontwerpt aan de hand van bestaande (bij andere organisaties) best practices een bij de KvK passend kennismanagement systeem.  Met de volgende deelresultaten
 • Vaststelling van de benodigde expertise gebieden voor de KvK (dit is al grotendeels gedaan, maar dient pragmatisch gevalideerd te worden.)
 • Uitwerking naar niveaus van expertise (wat is een expert, medior, begin niveau…)
 •  ist-soll situatie: pragmatische vaststelling van welke expertise in huis is met welke expertise op welk terrein vereist is (gap bepaling)
 • Uitwerking van plan hoe deze gap gedicht wordt (systemen -waaronder beoordeling bruikbaarheid huidige systeem-, werkwijze, kpi's inclusief hoe managers omgaan met vraagstukken van make-buy or cooperate daar waar kennis niet aanwezig is)
 • Je ontwerpt de werkwijze en implementatie van het kennismanagement voor de diverse gebruikers. Dit dient vastgelegd te worden.
 • Je zorgt voor draagvlak over dit systeem, (besluitvorming RvB en de gebruikers).
 • Je zorgt voor adequate instructie en training zodat de organisatie het kennismanagement systeem kan uitvoeren.
 • Je implementeert het systeem. Zodanig dat de organisatie de kloof tussen benodigde kennis, om haar (jaar)plannen uit te voeren, versus aanwezige kennis verkleint. En structureel weet om te gaan hoe dit voor de toekomst te managen.
 • zorgt voor een effectieve en pro-actieve kennisoverdracht naar medewerkers van de KvK.

 
Wie zoeken wij?

 • Project manager
 • Stevige persoonlijkheid
 • Gestructureerd en analytisch
 • Aantoonbare en bewezen  ervaring en referenties over ontwerpen en implementeren van dit type kennismanagement systemen
 • Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk)
 • Sterk resultaat gericht
 • Pragmatisch
 • Ervaring in zowel publieke als private organisaties (kent de publieke 'taal' en cultuur en kan daar mee constructief omgaan om geaccepteerde resultaten te boeken)

 
Duur van de opdracht
1 juni tot en met 30 november 2016, met eventuele verlenging tot 1 maart 2017

Overige
Standplaats: Utrecht
Aantal uren per week:  32 uur
Tarief:  € 95,-  inclusief reis- en verblijfskosten, excl. btw.

 

Interesse? Bel/email/dm mij renate@twitterkliniek.nl of 06-46078487

TwitterKliniek
info@twitterkliniek.nl
@tweetkliniek

Renate Wijma 

06-46078487